VR BANK SÜDPFALZ

Ukazatel směru

Stručný popis stavby
Velkorysá, světlá atmosféra se zaměřením na volný prostor nahoře – nové uspořádání zákaznické haly VR banky v Landau využívá optimálně prostor mezi ventilačním potrubím díky světelným kruhům ze sádrokartonových tvarových dílů LaForm. Požadované kvality povrchu Q3 bylo docíleno bílými sádrokartonovými deskami LaDeko s minimálními nároky na tmelení.
Stavební projekty
Kanceláře
Client
VR Bank Südpfalz eG, Landau
Suchá stavba
Rocker GmbH, Edenkoben
Město
Landau
Země
UK
Komentář autora projektu
„Tak jsou meziprostory optimálně využity a celý prostor působí vizuálně jako vyšší.“
Autor projektu
Thomas Blinn, Freier Innenarchitekt AKBW, Weingarten
Komentář investora
„Koncepce a filozofie naší banky se opět shledávají v nově vybudované hale: Transparence, člověk ve středu zájmu, individuální poradenství, jakož i místo akcí pro předávání znalostí a pro síťové zařízení."
Investor projektu
Christoph Ochs, Bankvorstand VR Bank Südpfalz

fáze výstavby

Světlejší, přátelská atmosféra – modernizovaná centrála VR banky Südpfalz v Landau nabízí nyní výrazně více prostoru pro „aktivní“ servis. V centru je nyní akrylátová elipsa s multifunkčními 24 hodinovými samoobslužnými servisními přístroji, obklopená moderními pulty a skleněnými kancelářemi pro osobní kontakt. Design stropu přitom podporuje chuť ke komunikaci. V prostoru mezi ventilačním potrubím byly optimálně využity světelné kruhy ze sádrokartonových tvarových dílů LaForm. Požadované kvality povrchu Q3 bylo docíleno bílými sádrokartonovými deskami LaDeko s minimálními nároky na tmelení.

Inovativní, chytré a efektivní řešení
Zkoušené a certifikované řešení
Angažovaný v udržitelnosti výstavby