BIKE COMPONENTS

Ukazatel směru

Stručný popis stavby
Hala ve Würselenu získává díky prostorovému systému Siniat nové možnosti využití. Loftové rozdělení a zařízení nábytkem, stejně jako prostorové buňky instalované ve velkém prostoru a vedení viditelně probíhající nad společným stropem zvýrazňuje industriální charakter prostor.
Stavební projekty
Průmysl
Client
bike-components.de OHG
Suchá stavba
B. Schlichter GmbH & Co. KG, Lathen
Město
Würselen
Země
Germany
Komentář autora projektu
„Protože jsme ke stropu nemohli nic připevnit, musela se konstrukce podhledů velkoprostorové kanceláře zavěsit jednostranně na 15 m daleko vetknuté hlavní železobetonové nosníky. Na vstupní straně byla uložena na ocelové nosné konstrukci dodané zámečnickým provozem. Nad tímto nosníkem zůstal volný prostor. Zde probíhá vedení kabelů. Vstupní boxy zhotovené z borovicového dřeva a instalované pod stropem tak působí jako jednotlivé, do prostoru vsazené objekty.“
Autor projektu
Frank Borkowitz, Bauleiter bike-components.de OHG
Komentář investora
Hala, kterou původně využíval podnikatel z IT branže, nebyla dlouho žádnému dalšímu nájemci vhod. Na ploše velikosti 10 000 m2 v 1. nadzemním podlaží byla dříve usazena výroba lehkých komponent pro počítače. Až s výrobou komponent pro jízdní kola, podnikem, prodávajícím na míru vyráběná jízdní kola a díly jízdních kol přes internet, se konečně našel zájemce o tuto velkou plochu, který byl schopen využít její původní vlastnosti. Konečně bylo oceněno, co hala slibovala od samého počátku: Velmi mnoho místa a možnost jedinečného architektonického uspořádání - obzvláště flexibilního s prostorovými systémy Siniat.

fáze výstavby

Prostorový systém Siniat umožňuje nové využití haly. Lehké stěny suché stavby tvoří základ, skleněné čelní plochy se střídají s plochami v bílé, odstínech dřeva a oranžové a vytvářejí uzavřené plochy. Prostory nepůsobí stísněně, ale jsou velkorysé, vzdušné a prosvětlené. K dosažení tohoto velkorysého, a přesto uspořádaného výsledku, a získání perfektního prostředí pro mladý podnik z této gigantické, ale sotva využitelné plochy, bylo nutno stávající stav kompletně přestavět. Návrh nových prostor je založen na třech podstatných parametrech: Velká, průchozí plocha jako vstupní prostor s kávovým koutem a odpočinkovou zónou, oddělený prostor pro zákaznický servis umístěný u fasády a oddělený od středové zóny skleněnou stěnou, jakož i zakřivený „oranžový“ pás, vyznačující detailnější užití jako např. zasedací místnost a kanceláře vedení firmy.

Inovativní, chytré a efektivní řešení
Zkoušené a certifikované řešení
Angažovaný v udržitelnosti výstavby