Produkty a systémy

Přejít na:

Produkty suché stavby pro Vaše požadavky

U společnosti Siniat mají architekti, montéři suché stavby, odborní prodejci a další zpracovatelé k dispozici pro suchou stavbu široký sortiment sádrokartonových a cementových desek. Ty splňují různé požadavky na požární bezpečnost, odolnost proti vlhkosti, tepelnou izolaci nebo ochranu proti povětrnostním vlivům. Tmely obsažené v sortimentu jsou perfektně sladěny s produkovanými deskami. Stejně tak jsou dodávány kovové profily a vhodné příslušenství suché stavby.

Naše produktové bestsellery pro Vás - Sádrokartonové desky

CEMENTEX
Cementova Deska Cementex Siniat
Viz video

Jedná se o cementovou desku, obecně použitelnou ve stavebnictví, zajišťující dlouhodobou životnost. U desky CEMENTEX je hlavním pojivem cement, který zajišťuje také mechanické parametry desky na vysoké úrovni. CEMENTEX je nyní dostupný v těchto tloušťkách: 3,5; 6 a 8 mm, což umožňuje ideální výběr desky k jednotlivým stavebním požadavkům a konstrukcím. Desku lze použít v interiérech a v některých případech i v exteriérech budov. Převážně je deska CEMENTEX vhodná pro použití na příčky, podhledy, fasády, balkóny, přístřešky a další možné aplikace. Pro podrobnější informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

LaGyp

Základní sádrokartonová deska je mimo své použití jako standardní řešení v suché stavbě také osvědčeným partnerem pro standardní řešení protihlukové ochrany, jakož i konstrukcí protipožární ochrany DIN

Přednosti:

 • konformita s normami a milionkrát osvědčená
 • spolehlivá protihluková ochrana až Rw,R = 63 dB u stěn s dvojitou konstrukcí
 • ohebná
 • skládací s V frézováním
 • nehořlavá

Oblasti použití:

 • obklady stěn a stropů
 • suchá omítka a ochranné zakrytí

LaGyp impregnovaná

Impregnovaná sádrokartonová deska pro standardní použití v suché výstavbě. Vhodná pro bezpečnou vnitřní výstavbu v prostředí se zatížením vlhkostí.

Přednosti:

 • necitlivost proti vlhkosti díky impregnaci jádra
 • nízká absorpce vody (méně než 10 %)
 • ohebná
 • skládací s V frézováním
 • nehořlavá

Oblasti použití:

 • stěny, stropy a ochranné krytí v prostředí s nepatrným nebo mírným zatížením vlhkostí, jako např. domácí koupelny

LaFlamm

Hospodárná víceúčelová deska proti ohni. Protipožární sádrokartonová deska se sádrovým jádrem, armovaným vláknem pro protipožární použití v téměř všech segmentech a s třídami požární odolnosti do EI120

Přednosti:

 • zkoušené a normalizované protipožární konstrukce do EI120
 • bezpečná, již roky osvědčená požární ochrana
 • univerzální použitelnost ve stavební protipožární ochraně
 • hospodárné, přezkoušené konstrukce
 • odolnost proti vloupání RC1 dle DIN EN 1627:2011-09
 • lze dodat i s impregnací jako LaFlamm (GKFi) pro prostředí s nepatrným nebo mírným zatížením vlhkostí
 • ohebná
 • skládací s V frézováním
 • nehořlavá


Oblasti použití:

 • příčky, podhledy a obklady stropů v obytné a neobytné výstavbě
 • šachtové stěny EI30
 • zakrytí dřevěných podpěr a nosníků
 • bezpečnostní stěny
 • dřevěné stavby

LaPlura

Extrémní tvrdost - zvukotěsnost - požární odolnost. Tvrdá, víceúčelová sádrokartonová deska zesílená dřevěným vláknem pro nejvyšší stavebně fyzikální a technické požadavky v suché stavbě

Přednosti:

 • obzvláště odolné proti vlhkosti, jedinečná sádrokartonová deska s klasifikací H1 dle DIN EN 520, absorpce vody < 5 %
 • o 70 % vyšší povrchová tvrdost než standardní sádrokartonové desky
 • vysoká mechanická pevnost
 • odolnost proti vloupání RC2 dle DIN EN 1627:2011-09 se speciálním armováním
 • bezpečnější protipožární ochrana do EI120
 • optimální protihluková ochrana až Rw,R = 66 dB u stěn s jednoduchou konstrukcí a 71 dB u stěn s dvojitou konstrukcí
 • Má vyztužující účinek u stěn s dřevěnou rámovou konstrukcí dle evropské technické certifikace

Oblasti použití:

 • stěny a stropy v prostředí s mírným zatížením vlhkostí
 • stěny a stropy s vysokými stavebně fyzikálními požadavky, co se týká protipožární a protihlukové ochrany a rovněž odolnosti proti nárazu
 • prostorové systémy Siniat, EI30
 • bezpečnostní stěny jako příčky, odolné proti vloupání
 • suché podlahy
 • půdní vestavby
 • nosné stěny s dřevěnou rámovou konstrukcí
 • obklady stěn a stropů ve venkovních prostorech, nevystavených přímo vlivu povětrnosti
 • Nemocnice, pečovatelské ústavy, vzdělávací zařízení, volnočasová a sportovní zařízení, administrativní budovy, hotely, bytová výstavba

LaLegra

Lehká alternativa k sádrokartonové desce pro masivní stavbu LaMassiv. Možnost použití všude tam, kde jsou požadovány silné sádrokartonové desky, ale s ohledem na protipožární a protihlukovou ochranu jsou dostatečné vlastnosti stavební desky.

Přednosti:

 • šikovný formát (625 mm x 2000 mm), s možností manipulace i na úzkých schodištích nebo v podkroví
 • nízká hmotnost (17 kg/m2 při tloušťce desky 25 mm)
 • úspora času a nákladů proti dvouvrstvému obložení deskami GKB 12,5 mm (masivní charakter v jednom pracovním kroku)

Oblasti použití:

 • sanace staré výstavby, renovace, adaptace
 • půdní vestavby, např. obložení šikmých střech
 • ochranná zakrytí a instalace čelních stěn
 • šachtové stěny bez zvýšených požadavků na protipožární ochranu
 • montážní stěny a stropy

LaMassiv

Kompaktní protipožární prvek. Kompaktní, masivní protipožární sádrokartonová deska se sádrovým jádrem, armovaným vláknem pro hospodárné protipožární konstrukce, jakož i masivního obložení stěn a stropů v suché stavbě

Přednosti:

 • bezpečnější protipožární ochrana do EI120
 • prověřená bezpečnost díky rozsáhlé nabídce zkoušených a certifikovaných konstrukcí
 • redukované montážní časy a nižší spotřeba tmelu
 • rozmanité konstrukční výhody
 • pouze jednovrstvé obložení stěn a stropů, např. šachtové stěny F30
 • šachtové stěny F90 bez nosné konstrukce do rozpětí 2m
 • samostatné podhledy a obložení stropů F30 až F90 bez izolace při požárním namáhání zdola

Oblasti použití:

 • kovové sloupy do EI120
 • šachtové stěny do EI90
 • samostatné podhledy do EI120
 • stropy a obložení stropů do EI90
 • nemocnice, pečovatelské ústavy, vzdělávací zařízení, volnočasová a kulturní zařízení, hotely, průmyslová, komerční a bytová výstavba

LaHydro

Sádrokartonová deska pro ochranu proti vlhkosti a mokru: Vodoodpudivá, rezistentní proti vlhkosti, snadno zpracovatelná. LaHydro je rounem opláštěná, snadno zpracovatelná sádrokartonová deska pro suchou stavbu, perfektně použitelná pro vlhké a mokré prostředí

Přednosti
:

 • extrémní odolnost vůči vlhkosti a mokru
 • mimořádně nízká absorpce vody méně než 3%
 • snadné a čisté zpracování „vytvořením rýhy a zlomením"
 • odborný podklad pro utěsnění a keramické obklady, schválený Německým institutem stavební techniky
 • vhodná pro protipožární konstrukce od EI30 do EI90
 • zlepšení prostorové akustiky díky děrovaným deskám s LaHydro v akustické variantě
 • kreativní, designově náročná řešení v suché stavbě s tvarovými díly z LaHydro
 • skládací díky V frézování
 • dostupné jako prefabrikované tvarové díly

Oblasti použití:

 • vhodná pro stěny a stropy v suché stavbě v regulovaných a neregulovaných prostorech s vysokým zatížením vlhkostí
 • stropy ve venkovních prostorech, nevystavených přímo vlivu povětrnosti
 • plavecké areály, veřejné sprchy, saunové prostory wellness zařízení, vývařovny a laboratoře
 • řešení s tvarovými díly ve všech vlhkých a mokrých prostorech

LaSound

Protihlukový profesionál: Protihluková sádrokartonová deska s perfektně sladěnou pružností a hmotností pro vysoké požadavky na protihlukovou ochranu v suché stavbě

Přednosti:

 • velmi dobrá protihluková ochrana až Rw,R = 59 dB u stěn s jednoduchou konstrukcí a 67 dB u stěn s dvojitou konstrukcí se standardními profily
 • hospodárná protihluková konstrukce díky absenci speciálních protihlukových profilů
 • dobrá protipožární ochrana do EI120 díky sádrovému, vláknem armovanému jádru (LaSound GKF)

Oblasti použití:

 • zvuková izolace prostoru vůči prostoru (např. nemocniční pokoje, školní třídy, jednací místnosti)
 • domovní a bytové příčky
 • stěny schodišť a stěny vedle domovních dveří
 • kancelářské prostory v citlivých pracovních zónách

Naše produktové bestsellery pro Vás - Tmely

Planfix fresh

Výplňový tmel pro tmelení spár bez výztužných pásek v suché stavbě Zpracování: Zploštělé podélné hrany a sražené příčné hrany zcela vyplňte tmelem Planfix fresh a plošně vyrovnejte. Tmel je zpracovatelný cca 50 min. a poté ztuhne. Po ztuhnutí proveďte další vytmelení až do vytvoření přechodové plochy. V případě potřeby lze spárovací materiál lehce přebrousit brusným papírem/brusnou mřížkou

Oblasti použití:

 • tmelení styků sádrokartonových desek, tvar hrany HRAK, HRK popř. RK
 • tmelení čelních styků sádrokartonových desek, tvar hrany SKF
 • tmelení šroubovaných míst na sádrokartonových deskách
 • oprava poškozených míst na sádrokartonových deskách
 • pro jakost povrchu Q1 až Q2

Planfix fresh B

Výplňový tmel pro tmelení spár s výztužnými páskami v suché stavbě Zpracování: Zploštělé podélné hrany a sražené příčné hrany zcela vyplňte tmelem Planfix fresh B a plošně vyrovnejte. Výstužné pásky vložte do měkkého výplňového tmelu a vyhlaďte stěrkou. Tmel je zpracovatelná cca 65 min. a poté ztuhne. Po ztuhnutí proveďte další vytmelení až do vytvoření přechodové plochy. V případě potřeby lze spárovací materiál lehce přebrousit brusným papírem/brusnou mřížkou.

Oblasti použití:

 • tmelení styků sádrokartonových desek, tvar hrany HRAK popř. AK
 • tmelení čelních styků sádrokartonových desek, tvar hrany SKF
 • tmelení šroubovaných míst na sádrokartonových deskách
 • oprava poškozených míst na sádrokartonových deskách
 • pro jakost povrchu Q1 až Q2

Pallas fix 60

Pomalu tuhnoucí spojovací sádra pro spojení sádrokartonových a překližkových desek jako nástěnnou suchou omítku v suché stavbě

Přednosti:

 • velmi vydatná s velmi dobrou přilnavostí
 • optimálně dlouhá doba zpracování
 • snadné namíchání

Oblasti použití:
 • lepení sádrokartonových desek na různé podklady
 • výplň dutin za elektrokrabicemi pro splnění požadavků protipožární ochrany

Pallas finish

Práškový, na vzduchu schnoucí jemný tmel pro manuální i strojní zpracování v suché stavbě

Přednosti:

 • mimořádně dlouhá doba zpracování max. 3 dnů
 • k docílení kvalitní povrchové plochy
 • lehká roztíratelnost až na nulovou tloušťku a velmi dobrá možnost broušení
 • strojní zpracování možné např. přístrojem Ames
 • vhodný jako opravný tmel pro plochy opatřené již základním nátěrem

Oblasti použití:

 • pro poslední fázi tmelení jako jemné vyrovnání spár sádrokartonových desek a povrchu kartonu
 • pro jakost povrchu Q3 až Q4
 • spáry lze také předem vyplnit tmelem Pallas fill popř. Pallas fill B (zpracování s výztužnými páskami).

Pallas deko

Výplňový a dokončovací tmel v suché stavbě k tmelení sádrokartonových desek Q3 LaDeko.

Přednosti
:

 • vysoká úspora času, protože se ušetří celý pracovní krok k docílení povrchu Q3
 • tmel ideálně sladěn s deskami LaDeko
 • nepatrné smrštění

Oblasti použití:

 • tmelení styků sádrokartonových desek LaDeko, tvar hrany HRAK popř. RK
 • tmelení čelních styků sádrokartonových desek LaDeko, tvar hrany SKF
 • tmelení šroubovaných míst na sádrokartonových deskách LaDeko
 • oprava poškozených míst na sádrokartonových deskách LaDeko
 • ideální pro použití v kvalitě Q3 na impregnovaných deskách ve vlhkých prostorech, např. koupelny a venkovní stropy s LaHydro; ale i tmel pro akustické desky LaHydro
 • pro jakost povrchu Q1 až Q3

Pallas hydro
 • pro všechny mokré a vlhké prostory v interiéru a venkovní prostory nevystavené přímo vlivu povětrnosti
 • k tmelení styků, tvar hrany AK a k tmelení čelních styků, tvar hrany SK sádrokartonových desek LaHydro, jakož i pro tmelení viditelných částí spojovacích prostředků
 • zpracování s výztužnou páskou ze skelných vláken
 • oprava poškozených míst na sádrokartonových deskách LaHydro
 • pro jakost povrchu Q1 až Q2

Systémy suché stavby pro všechny požadavky

Je jedno, zda stěna, strop nebo podlaha - se systémy suché stavby Siniat budete vždy dobře informováni. S nimi lze snadno realizovat požadavky protihlukové nebo protipožární ochrany, ochrany proti vlhkosti, tepelné izolace apod. K tomu máte s prostorovými systémy Siniat možnost flexibilní realizace prostorových konceptů.

K prostorové systémy Siniat

Naše podpora pro Vás

Kontakt

Rádi Vám poradíme ve všech otázkách týkajících se Vašeho stavebního projektu - před fází výstavby, během ní a po ní.  Kontaktujte proto náš tým prodeje a zákaznického servisu.

Ke kontaktu >
Siniathek

Požadavky na suchou stavbu jsou rozmanité. Abyste měli o našich produktech a systémových řešeních vždy ty nejlepší informace, předkládáme Vám v Siniat knihovně - našem bloku informací a podkladů ke stažení - k dispozici všechny důležité podklady.

Ke stažení >

Siniat blízko k vám