Prostorové systémy Siniat umí více

Prostorové systémy jsou flexibilní a hospodárné prostorové koncepty, pomocí kterých je realizovatelné projektování prostorů jak v nových, tak i ve stávajících budovách. Mohou být dokonce použity i během užívací fáze při renovacích, změnách účelu užití nebo rozšíření. Samonosné a samostatné systémy splňují mimoto stavebně fyzikální požadavky jako např. na statiku, protipožární a protihlukovou ochranu.

Siniat-Raumsysteme.jpg

Prostorové systémy Siniat jsou vyšší

 Pomocí prostorových systémů Siniat lze realizovat výšky prostor až 4 m. Nosná konstrukce z prostorových profilů tl. 1,5 až 3 mm zaručuje nutnou statiku.

Prostorové systémy Siniat jsou delší

Pomocí prostorových systémů Siniat lze upnout stropní nosníky až do vzdálenosti 8 m. Je možné dodatečné zatížení zavěšenými podhledovými deskami s hmotností do 15 kg/m², jakož i dopravní zatížení až 2,5 kN/m².

Prostorové systémy Siniat jsou tiché 

Prokázaly to osvědčené zkušební postupy a aktuální testy u akreditovaných zkušebních institutů: Prostorové systémy Siniat patří v současnosti z hlediska tlumení zvuku k nejvýkonnějším na trhu. Při opláštění s tvrdou víceúčelovou deskou LaPlura dosahuje Siniat vynikajících hodnot šíření zvuku vzduchem 51 dB Dn,T,w 

Naše podpora pro Vás

Kontakt

Kontakt

Rádi Vám poradíme ve všech otázkách týkajících se Vašeho stavebního projektu - před fází výstavby, během ní a po ní. Kontaktujte proto náš tým prodeje a zákaznického servisu.

Dokumenty

Dokumenty

Požadavky na suchou stavbu jsou rozmanité. Abyste měli o našich produktech a systémových řešeních vždy ty nejlepší informace, předkládáme Vám v Siniat knihovně - našem bloku informací a podkladů ke stažení - k dispozici všechny důležité podklady.

Inovativní, chytré a efektivní řešení
Zkoušené a certifikované řešení
Angažovaný v udržitelnosti výstavby