Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Chceme, aby se všichni lidé, kteří pro nás, u nás a s námi pracují, také bezpečně a ve zdraví vrátili do svých domovů. Naším cílem přitom je být nejbezpečnějším zaměstnavatelem v oboru.

Proto jsme v minulých letech vypracovali a důsledně uplatňujeme a zdokonalujeme management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pravidla a bezpečnostní opatření pro všechny oblasti. Jeho součástí jsou normy pro jednotlivé pracovní procesy, například pro práce ve výškách, ale také používání osobních ochranných prostředků, tedy přilby, ochranných brýlí, výstražné vesty a bezpečnostní pracovní obuvi. Rovněž po technické stránce děláme vše možné pro to, abychom naše pracoviště vybavili co nejlepšími bezpečnostními standardy a zařízeními.

Pravidelné tréninky a komunikace

Při všech těchto opatřeních je toho ovšem ještě hodně, co je třeba udělat. Koneckonců je nezbytné neustále posilovat uvědomění si rizik na pracovišti a ustavičně zvyšovat citlivost zaměstnanců pro otázky bezpečnosti při práci. Je to permanentní proces, protože s dlouholetou rutinou se do práce občas vloudí nedbalost. Z toho důvodu naši pracovníci pravidelně navštěvují semináře, školení a tréninky, aby byli informováni o nejnovějším vývoji v oblasti bezpečnosti a stále znovu si osvěžovali pravidla chování. Náš prodejní tým a všichni, kteří při své práci pro firmu často řídí, pravidelně absolvují tréninky bezpečné jízdy. Každý rok v září/říjnu ve všech závodech probíhá „měsíc bezpečnosti", v jehož rámci jsou na programu aktivity, workshopy a akce na téma bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Žádné kompromisy – ani pro naše obchodní partnery

Bezpečnost při práci je důležitá nejen pro naše zaměstnance, ale i pro naše zákazníky, přepravce, dodavatele a externí firmy. I zde platí: bezpečnost při práci má nejvyšší prioritu. Proto klademe velký důraz na to, aby naši partneři dodržovali bezpečnostní pravidla, pokud se pohybují v areálech našich závodů. K tomu patří například i to, že řidiči nákladních automobilů, kteří si u nás vyzvedávají sádrokartonové desky, musejí používat osobní ochranné prostředky. V záležitostech bezpečnosti při práci totiž nepřipouštíme žádné kompromisy – ať už v kamenolomech, v závodech, na ředitelství nebo při nakládce.

 
 

Životní prostředí

 

Jako moderní výrobní podnik jsme si velmi dobře vědomi naší odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Z tohoto důvodu se ve všech oblastech a na všech úrovních zasazujeme o zlepšení podnikové ochrany životního prostředí. Ke zpomalení klimatických změn a zachování přírody významně přispíváme mimo jiné při nákupu služeb a surovin. Zde máme výhybky nastavené na spolupráci s obchodními a smluvními partnery, kteří myslí stejně jako my. Například vyhledáváme tiskárny, které naše brožury a reklamní materiály vyrobí klimaticky neutrálním způsobem, požadují doklady o původu surovin nebo dbají na férový obchod. Pokud je to možné, zadáváme zakázky v rámci regionu, v zájmu kratších přepravních vzdáleností. Důsledné třídění odpadů ve všech závodech a jejich řádná likvidace jsou pro nás samozřejmostí.

Certifikovaný management životního prostředí

Striktně stanovený systém managementu životního prostředí tvoří základ našeho chování. Certifikát dle normy ISO 14001 udělený TÜV přitom dosvědčuje, že již nyní splňujeme nejvyšší nároky. Ale to ještě zdaleka není všechno: i zde hraje ústřední roli odkrývání nových potenciálů. Proto neustále hledáme cesty k dalšímu zlepšování našich služeb a aktivního přístupu.

Rekultivace 

Siniat myslí ekologicky a v zájmu trvalé udržitelnosti. Tyto zásady uplatňujeme nejen u produktů a systémových řešení, ale projevují se i v našem bezprostředním zacházení s přírodou. Nejlepším příkladem je náš závod v Hartershofenu, ležící uprostřed idylických bavorských luk a polí. Sádrovec pro výrobu našich desek zde těžíme ve vlastním kamenolomu – což znamená zásah do přírody, a tím také zcela zvláštní odpovědnost, kterou bereme velmi vážně.

To, co přírodě bereme, se jí snažíme opět vrátit v podobě rekultivace. Přitom pečujeme o to, aby se v opuštěných částech oblasti těžby sádrovce – například v okolí kopce Endseer Berg – vytvářely přírodní biotopy. Často se v těchto lokalitách usídlují vzácné druhy zvířat, chráněné zákonem. V mnoha případech je druhová rozmanitost dokonce ještě vyšší něž předtím. Formou speciálních naučných, resp. turistických stezek oblastí navíc podporujeme harmonii člověka a přírody. Na své si přijdou pozorovatelé ptáků stejně jako ti, kteří se chtějí poučit a vychutnat si přírodu i kultivovanou krajinu všemi smysly.

 

 
 

Kvalita

Na naše produkty a služby klademe vysoké požadavky, které plníme díky důsledné a trvale udržitelné kvalitativní politice. Naším cílem přitom je naprostá spokojenost našich zákazníků. Té dosahujeme maximální kvalitou našich produktů a služeb, stoprocentním dodržováním termínů a partnerskou spoluprací s našimi klienty.

Siniat s certifikátem - známka nejvyšší kvality a bezpečnosti

Společnost Siniat- testována a s pečetí TÜV, certifikována dle normy ISO 9001 -  má veškeré předpoklady k tomu, aby se z ní stal podnik nejvyšší kvality v oboru stavebních materiálů. Kvalitativní management je přitom prostřednictvím přijatých opatření, například interních auditů jakosti výrobků pro zajištění kvality, certifikace našich systémových řešení nezávislými zkušebními ústavy a speciálního zaměření systému managementu, implementován na nejvyšší úrovni.

Inovativní, chytré a efektivní řešení

Zkoušené a certifikované řešení

Angažovaný v udržitelnosti výstavby