Technické požadavky

Přejít na:

Společně k nejlepšímu řešení suché stavby

Před realizací, během realizace i po realizaci velkých projektů suché stavby Vás podpoříme svou odbornou kompetencí. Společně vyhledáme optimální konstrukční řešení Vašeho stavebního projektu, zkracující fázi výstavby, snižující náklady a zlepšující technické výkony.

Protipožární ochrana
Ochrana proti hluku
Ochrana proti vlhkosti

Siniat blízko k vám