Taunus Therme

Bad Homburg, Germany
Přejít na:

Ukazatel směru

  • stavební projekty Hotely a zdraví
  • stavitel Werner Wicker

Plavecký a termální bazén, sprchový chrám, teplovzdušné, horkovzdušné a parní lázně, solná kamenná lehátka ve světelné mořské jeskyni a horký kámen v Hamam Centru. Lázeňská léčba složená z 15 stanovišť vede rozmanitým areálem zdraví v kombinaci světla, barev a tvarů. Prostorově vyvolávají především velké hvězdnaté nebe a také zlaté střešní kupole pocit orientu. Palmové sloupy a ornamentální dlaždice tento dojem završují. Působivá mnohotvárnost tvarů, ale i velké rozdíly teplot a vzdušné vlhkosti v jednotlivých prostorech lázní kladly vysoké požadavky na použité materiály a vynutily si realizaci speciálních řešení suché stavby.

fáze výstavby

Pro náročné prostorové řešení v areálu Hamam Paradies přicházely v úvahu výlučně materiály schopné dlouhodobě odolat maximálnímu zatížení vlhkostí a velkým teplotním rozdílům. V nové přístavbě Taunus Therme jsou teploty mezi 30 °C až 55 °C při vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Obložení stěn a stropů, jakož i množství tvarových dílů bylo provedeno metodou suché stavby. Volba padla na vliesem opláštěné speciální desky LaHydro společnosti Siniat. V areálu Hamam Paradies bylo zabudováno několik 1 000 m2 obzvlášť robustních desek.

Tvarové díly pro kupole, eliptická nebo kruhová stropní pole jako i množství tvarových designových prvků byly prefabrikovány ve výrobním závodě.

Mimoto není použití ve vlhkém a mokrém prostředí žádným problémem.

Kupole má průměr 5,20 m a byla zhotovena z 33 tvarových dílů. 16 kruhových úsečí vždy ze dvou segmentových dílů vytváří zaoblení, menší kruhový prstenec zakončuje otvor na horní straně. Přechody u styků desek a stejně tak i dilatační spáry bylo možné provést s velmi malým odstupem díky nepatrnému smrštění a bobtnání a minimální deformaci desek LaHydro i v prostředí silně zatíženém vlhkostí. Povrchové plochy tak působí obzvláště rovným dojmem. Lze přemístit také výřezy desek libovolného tvaru a otvory pro světelné vývody.

efekt

V areálu Hamam Paradies v termálních lázních Taunus Therme v Bad Homburgu se prezentuje obrovské spektrum designových možností, které lze s paletou výrobků Siniat realizovat. I pro náročnou výstavbu nabízí specialista suché stavby individuální a komplexní řešení.


Siniat blízko k vám