Audi Zentrum Gera

Gera
Přejít na:

Ukazatel směru

  • stavební projekty Kanceláře a průmysl
  • stavitel AFA Autohaus Gera Nord GmbH, Gera
  • suchá stavba R&M Ausbau Berlin GmbH, Büro Leipzig
  • účastníci projektu Borgers Ost GmbH Industriebau, Potsdam

Společnost Audi AG koncipovala svým Audi terminálem pro své smluvní partnery novou architekturu značky – protože rostoucí počet nových modelů vyžaduje větší prezentační prostory. Po Sydney, Mnichově, Genfu a Postupimi vznikl v lokalitě Gera-Nord pro Autohaus AfA „Vše pro auto“ jeden z prvních terminálů v novém architektonickém provedení. Vnitřní prostor Audi terminálu přitom charakterizuje příkrá zakřivená stěna - s úhlem sklonu 60° a poloměrem 135 m slouží současně jako prostorové zakončení, stropní clona a parapet. Stejně rozmanité jsou v ní integrované produkty – od sádrokartonu přes speciální desky až po individuálně prefabrikované tvarové díly.

fáze výstavby

Staticky představuje tato markantní křivka opravdovou výzvu, protože je velmi málo možností k upevnění pro nutnou nosnou konstrukci. Jako základní konstrukce slouží ocelová konstrukce. Parapetní zakončení tvoří čtverhranná trubka ohnutá dle průběhu stěny. Konstrukci podpírají ocelové nosníky HEA 100 a HEA 160. Ty jsou vždy vzájemně sešroubovány ve výšce betonového stropu a sahají až k hrubé podlaze. Podpěrná konstrukce parapetu (z profilů CD 60/27/06 v osovém odstupu 500 mm) je připevněna pomocí přímých závěsů. První upevňovací bod tvoří ohnutá čtverhranná trubka. Druhý upevňovací bod je pomocí speciální úhlové vodováhy přenesen na hrubý korpus betonového parapetu. Následně byly upevněny CD profily rovněž pomocí přímých závěsů.

Oblouk o poloměru 135 m nelze na místě jen tak zaměřit.

Pomocné prostředky: Jako šablona posloužily prefabrikované pásy s poloměrem křivky z desky LaPlura společnosti Siniat.

„Střed ležel mimo budovu. Nebyly tak k dispozici žádné zaměřovací nebo vztažné body. Pro vyznačení průběhu křivky jsme potřebovali pouze upevnit vedle sebe na podlahu 25 cm široké pásy LaPlura. Následně jsme mohli bez problémů namontovat připojovací profil.“

Andreas RebentischR&M Ausbau Berlin GmbH

efekt

„Zakřivená stěna Audi je nejen důležitým designovým, ale i strukturálním prvkem terminálu Audi. Zakřivené stěny jsou nosné a umožňují rozsáhlé výstavní prostory bez podpěr. Tak je zintenzivněn prostorový účinek a dynamika zakřivených prostor.“

Corporate Identity, Audi AG

Siniat blízko k vám