Ke stažení

Přejít na:

Vezměte prosím na vědomí: následující brožury obsahují hodnoty neprůzvučnosti a požární odolnosti, testované pro německý odbytový trh. Při stanovení hodnot pro Německo se prosím bezpodmínečně řiďte údaji v příslušných zkušebních protokolech.

Výsledky: Výsledky:

26-Siniat-brožura-němec-vyplnit.pdf

pdf | 25 Stránky | 2,75 MB

PKO-17-048-AO-204-sachtove-steny-Siniat.pdf

pdf | 7 Stránky | 2,35 MB

Technicky list LaPlura Classic 15 mm.pdf

pdf | 1 Stránky | 59,09 KB

Siniat-brozura-LaPlura.pdf

pdf | 24 Stránky | 2,55 MB

PKO-17-047-AO-204-nosne-stropni-konstrukce-chranene-podhledy-REI. pdf

PDF | 8 Stránky | 2,99 MB

PKO-17-054-AO-204-podhledy-Siniat-zdola-shora-siniat.pdf

pdf | 6 Stránky | 2,38 MB

Siniat-PoV-LaCurve.pdf

pdf | 2 Stránky | 106,09 KB

Siniat-PoV-LaPlura-Classic.pdf

pdf | 2 Stránky | 106,41 KB

Technicky list LaSound_GKB 12,5 mm.pdf

pdf | 1 Stránky | 54,60 KB

Technicky list LaGyp_GKB 12,5 mm.pdf

pdf | 1 Stránky | 218,98 KB

28-Siniat-brožura-němec-bezpečnostní-stěna.pdf

pdf | 19 Stránky | 2,73 MB

Technicky List LaSound_GKFi 12,5 mm.pdf

pdf | 1 Stránky | 54,77 KB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 6/9