Ke stažení

Přejít na:

Vezměte prosím na vědomí: následující brožury obsahují hodnoty neprůzvučnosti a požární odolnosti, testované pro německý odbytový trh. Při stanovení hodnot pro Německo se prosím bezpodmínečně řiďte údaji v příslušných zkušebních protokolech.

Výsledky: Výsledky:

PKO-17-056-AO-204-podhledy-Siniat-zdola.pdf

pdf | 6 Stránky | 2,50 MB

17-Siniat-brožura-němec-sloupy-a-nosníky-ST71-76.pdf

pdf | 33 Stránky | 2,01 MB

Siniat PoV plastove kotvy

pdf | 1 Stránky | 246,81 KB

30-Siniat-brožura-němec-trámový-strop.pdf

pdf | 18 Stránky | 3,51 MB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10

Siniat blízko k vám