Ke stažení

Přejít na:

Vezměte prosím na vědomí: následující brožury obsahují hodnoty neprůzvučnosti a požární odolnosti, testované pro německý odbytový trh. Při stanovení hodnot pro Německo se prosím bezpodmínečně řiďte údaji v příslušných zkušebních protokolech.

Výsledky: Výsledky:

Požární katalog

pdf | 1 Stránky | 3,93 MB

Konstrukční řešení požární bezpečnosti staveb Pro bezpecnejší život

Siniat blízko k vám