Přejít na:

Ukazatel směru

Plavecký a termální bazén, sprchový chrám, teplovzdušné, horkovzdušné a parní lázně, solná kamenná lehátka ve světelné mořské jeskyni a horký kámen v Hamam Centru. Lázeňská léčba složená z 15 stanovišť vede rozmanitým areálem zdraví v kombinaci světla, barev a tvarů. Prostorově vyvolávají především velké hvězdnaté nebe a také zlaté střešní kupole pocit orientu. Palmové sloupy a ornamentální dlaždice tento dojem završují. Působivá mnohotvárnost tvarů, ale i velké rozdíly teplot a vzdušné vlhkosti v jednotlivých prostorech lázní kladly vysoké požadavky na použité materiály a vynutily si realizaci speciálních řešení suché stavby.

fáze výstavby

Pro náročné prostorové řešení v areálu Hamam Paradies přicházely v úvahu výlučně materiály schopné dlouhodobě odolat maximálnímu zatížení vlhkostí a velkým teplotním rozdílům. V nové přístavbě Taunus Therme jsou teploty mezi 30 °C až 55 °C při vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Obložení stěn a stropů, jakož i množství tvarových dílů bylo provedeno metodou suché stavby. Volba padla na vliesem opláštěné speciální desky LaHydro společnosti Siniat. V areálu Hamam Paradies bylo zabudováno několik 1 000 m2 obzvlášť robustních desek.

efekt