Bike Components

Würselen
Přejít na:

Ukazatel směru

  • stavební projekty Kanceláře a průmysl
  • stavitel bike-components.de OHG
  • suchá stavba B. Schlichter GmbH & Co. KG, Lathen

Prostorový systém Siniat umožňuje nové využití haly. Lehké stěny suché stavby tvoří základ, skleněné čelní plochy se střídají s plochami v bílé, odstínech dřeva a oranžové a vytvářejí uzavřené plochy. Prostory nepůsobí stísněně, ale jsou velkorysé, vzdušné a prosvětlené. K dosažení tohoto velkorysého, a přesto uspořádaného výsledku, a získání perfektního prostředí pro mladý podnik z této gigantické, ale sotva využitelné plochy, bylo nutno stávající stav kompletně přestavět. Návrh nových prostor je založen na třech podstatných parametrech: Velká, průchozí plocha jako vstupní prostor s kávovým koutem a odpočinkovou zónou, oddělený prostor pro zákaznický servis umístěný u fasády a oddělený od středové zóny skleněnou stěnou, jakož i zakřivený „oranžový“ pás, vyznačující detailnější užití jako např. zasedací místnost a kanceláře vedení firmy.

fáze výstavby

Použité konstrukce stěn musí vyhovovat zvláštním požadavkům všech prostor jako protihluková a protipožární ochrana a současně respektovat statické poměry budovy. Střecha haly je pouze v několika málo bodech dimenzována pro možnost dodatečného zatížení popř. upevnění konstrukce stěn. Jako řešení se nabízely modulární prostorové systémy společnosti Siniat GmbH, s nimiž bylo možno pomocí speciálních profilů, standardních upevňovacích prostředků a sádrokartonových desek vytvořit na míru provedená, samonosná řešení vnitřních prostor s výškou až 4 m a rozpětím až 8 mn. Jedenáct takových prostorových systémů ohraničuje vždy v rozích kancelářské prostory a zahrnuje i funkční prostory jako kopírovací místnost a úložný prostor. Všechny stropy těchto prostor jsou na přání stavebníka pochozí a dimenzovány pro zatížení až 0,75 kN/m2.

Místnosti byly průběžně opláštěny ve dvou vrstvách víceúčelovými deskami LaPlura s výplní minerální vlnou. Tak byl dosaženo hodnot zvukové izolace až 51 dB.

Některé prostorové systémy byly vybaveny dvěma vrstvami speciálních protipožárních desek LaFire a dosahují tak třídy požární odolnosti F 90-A.

„Protože jsme ke stropu nemohli nic připevnit, musela se konstrukce podhledů velkoprostorové kanceláře zavěsit jednostranně na 15 m daleko vetknuté hlavní železobetonové nosníky. Na vstupní straně byla uložena na ocelové nosné konstrukci dodané zámečnickým provozem. Nad tímto nosníkem zůstal volný prostor. Zde probíhá vedení kabelů. Vstupní boxy zhotovené z borovicového dřeva a instalované pod stropem tak působí jako jednotlivé, do prostoru vsazené objekty.“

Frank Borkowitz, Bauleiterbike-components.de OHG

efekt

Hala, kterou původně využíval podnikatel z IT branže, nebyla dlouho žádnému dalšímu nájemci vhod. Na ploše velikosti 10 000 m2 v 1. nadzemním podlaží byla dříve usazena výroba lehkých komponent pro počítače. Až s výrobou komponent pro jízdní kola, podnikem, prodávajícím na míru vyráběná jízdní kola a díly jízdních kol přes internet, se konečně našel zájemce o tuto velkou plochu, který byl schopen využít její původní vlastnosti. Konečně bylo oceněno, co hala slibovala od samého počátku: Velmi mnoho místa a možnost jedinečného architektonického uspořádání - obzvláště flexibilního s prostorovými systémy Siniat.


Siniat blízko k vám