Přejít na:

Ukazatel směru

Prostorový systém Siniat umožňuje nové využití haly. Lehké stěny suché stavby tvoří základ, skleněné čelní plochy se střídají s plochami v bílé, odstínech dřeva a oranžové a vytvářejí uzavřené plochy. Prostory nepůsobí stísněně, ale jsou velkorysé, vzdušné a prosvětlené. K dosažení tohoto velkorysého, a přesto uspořádaného výsledku, a získání perfektního prostředí pro mladý podnik z této gigantické, ale sotva využitelné plochy, bylo nutno stávající stav kompletně přestavět. Návrh nových prostor je založen na třech podstatných parametrech: Velká, průchozí plocha jako vstupní prostor s kávovým koutem a odpočinkovou zónou, oddělený prostor pro zákaznický servis umístěný u fasády a oddělený od středové zóny skleněnou stěnou, jakož i zakřivený „oranžový“ pás, vyznačující detailnější užití jako např. zasedací místnost a kanceláře vedení firmy.

fáze výstavby

Použité konstrukce stěn musí vyhovovat zvláštním požadavkům všech prostor jako protihluková a protipožární ochrana a současně respektovat statické poměry budovy. Střecha haly je pouze v několika málo bodech dimenzována pro možnost dodatečného zatížení popř. upevnění konstrukce stěn. Jako řešení se nabízely modulární prostorové systémy společnosti Siniat GmbH, s nimiž bylo možno pomocí speciálních profilů, standardních upevňovacích prostředků a sádrokartonových desek vytvořit na míru provedená, samonosná řešení vnitřních prostor s výškou až 4 m a rozpětím až 8 mn. Jedenáct takových prostorových systémů ohraničuje vždy v rozích kancelářské prostory a zahrnuje i funkční prostory jako kopírovací místnost a úložný prostor. Všechny stropy těchto prostor jsou na přání stavebníka pochozí a dimenzovány pro zatížení až 0,75 kN/m2.

efekt