Přejít na:

Ukazatel směru

Společnost Audi AG koncipovala svým Audi terminálem pro své smluvní partnery novou architekturu značky – protože rostoucí počet nových modelů vyžaduje větší prezentační prostory. Po Sydney, Mnichově, Genfu a Postupimi vznikl v lokalitě Gera-Nord pro Autohaus AfA „Vše pro auto“ jeden z prvních terminálů v novém architektonickém provedení. Vnitřní prostor Audi terminálu přitom charakterizuje příkrá zakřivená stěna - s úhlem sklonu 60° a poloměrem 135 m slouží současně jako prostorové zakončení, stropní clona a parapet. Stejně rozmanité jsou v ní integrované produkty – od sádrokartonu přes speciální desky až po individuálně prefabrikované tvarové díly.

fáze výstavby

Staticky představuje tato markantní křivka opravdovou výzvu, protože je velmi málo možností k upevnění pro nutnou nosnou konstrukci. Jako základní konstrukce slouží ocelová konstrukce. Parapetní zakončení tvoří čtverhranná trubka ohnutá dle průběhu stěny. Konstrukci podpírají ocelové nosníky HEA 100 a HEA 160. Ty jsou vždy vzájemně sešroubovány ve výšce betonového stropu a sahají až k hrubé podlaze. Podpěrná konstrukce parapetu (z profilů CD 60/27/06 v osovém odstupu 500 mm) je připevněna pomocí přímých závěsů. První upevňovací bod tvoří ohnutá čtverhranná trubka. Druhý upevňovací bod je pomocí speciální úhlové vodováhy přenesen na hrubý korpus betonového parapetu. Následně byly upevněny CD profily rovněž pomocí přímých závěsů.

efekt