Prostorové systémy Siniat

Přejít na:

Prostorové systémy Siniat umí více

Prostorové systémy jsou flexibilní a hospodárné prostorové koncepty, pomocí kterých je realizovatelné projektování prostorů jak v nových, tak i ve stávajících budovách. Mohou být dokonce použity i během užívací fáze při renovacích, změnách účelu užití nebo rozšíření. Samonosné a samostatné systémy splňují mimoto stavebně fyzikální požadavky jako např. na statiku, protipožární a protihlukovou ochranu.

 

Prostorové systémy Siniat jsou vyšší

 Pomocí prostorových systémů Siniat lze realizovat výšky prostor až 4 m. Nosná konstrukce z prostorových profilů tl. 1,5 až 3 mm zaručuje nutnou statiku.

Prostorové systémy Siniat jsou delší

Pomocí prostorových systémů Siniat lze upnout stropní nosníky až do vzdálenosti 8 m. Je možné dodatečné zatížení zavěšenými podhledovými deskami s hmotností do 15 kg/m², jakož i dopravní zatížení až 2,5 kN/m².

Prostorové systémy Siniat jsou tiché 

Prokázaly to osvědčené zkušební postupy a aktuální testy u akreditovaných zkušebních institutů: Prostorové systémy Siniat patří v současnosti z hlediska tlumení zvuku k nejvýkonnějším na trhu. Při opláštění s tvrdou víceúčelovou deskou LaPlura dosahuje Siniat vynikajících hodnot šíření zvuku vzduchem 51 dB Dn,T,w 

Siniat blízko k vám