AUDI ZENTRUM GERA

Ukazatel směru

Stručný popis stavby
Příkrá zakřivená stěna charakterizuje vnitřní prostor Audi terminálu v Gera-Nord. Parametry této zakřivené stěny Audi: s úhlem sklonu 60° a poloměrem 135 m slouží současně jako prostorové zakončení, stropní clona a parapet. Byly zde použity sádrokartonové desky, speciální desky a individuálně prefabrikované tvarové díly.
Stavební projekty
Kanceláře
Client
AFA Autohaus Gera Nord GmbH, Gera
Suchá stavba
R&M Ausbau Berlin GmbH, Büro Leipzig
Subcontractor
Borgers Ost GmbH Industriebau, Potsdam
Město
Gera
Země
Germany
Komentář autora projektu
„Střed ležel mimo budovu. Nebyly tak k dispozici žádné zaměřovací nebo vztažné body. Pro vyznačení průběhu křivky jsme potřebovali pouze upevnit vedle sebe na podlahu 25 cm široké pásy LaPlura. Následně jsme mohli bez problémů namontovat připojovací profil.“
Autor projektu
Andreas Rebentisch R&M Ausbau Berlin GmbH
Komentář investora
„Zakřivená stěna Audi je nejen důležitým designovým, ale i strukturálním prvkem terminálu Audi. Zakřivené stěny jsou nosné a umožňují rozsáhlé výstavní prostory bez podpěr. Tak je zintenzivněn prostorový účinek a dynamika zakřivených prostor.“
Investor projektu
Corporate Identity, Audi AG

fáze výstavby

Společnost Audi AG koncipovala svým Audi terminálem pro své smluvní partnery novou architekturu značky – protože rostoucí počet nových modelů vyžaduje větší prezentační prostory. Po Sydney, Mnichově, Genfu a Postupimi vznikl v lokalitě Gera-Nord pro Autohaus AfA „Vše pro auto“ jeden z prvních terminálů v novém architektonickém provedení. Vnitřní prostor Audi terminálu přitom charakterizuje příkrá zakřivená stěna - s úhlem sklonu 60° a poloměrem 135 m slouží současně jako prostorové zakončení, stropní clona a parapet. Stejně rozmanité jsou v ní integrované produkty – od sádrokartonu přes speciální desky až po individuálně prefabrikované tvarové díly.

Inovativní, chytré a efektivní řešení
Zkoušené a certifikované řešení
Angažovaný v udržitelnosti výstavby